Λεμονοπιτα Με Τσιλι (In Therapy)

Η καθημερινή μάχη με τα φρένα είναι πιο εύκολη οταν χαλαρώνουμε λίγο.
Ειδήσεις απο το νησί και όλο τον κόσμο με λίγο Λεμόνι, λίγο τσίλι και την απαραίτηση πίτα.

IN Hiatus until released

Your Show

Do you want to have your own show?

Contact us at hello@lemoniradio.com to find out more about how you can enjoy being on the transmitting side of a free radio.

DIEGO’S TRIP

“LIFE IS A RIDE” – BILL HICKS

“LET ME TAKE YOU ON A TRIP” – DIEGO

Diego mixes, crosses and matches genres and musical boundaries.
Join him on his trips.

Music is Memory

What is music to you?
What memories does it release?
Take a jump down the musical memory cliff and see what you find at the bottom.